ČIOK
Česko-Íránská obchodní komora
ČÍOK
›› Kdo jsme?

Vítejte na stránkách Česko-íránské obchodní komory.

Naše obchodní komora byla založena dle českého práva v roce 1999 v Plzni jako nevládní, nezisková příspěvková organizace. Naším posláním je rozvoj obchodních vztahů mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou, koordinace obchodní a hospodářské výměny mezi oběma zeměmi, vytváření prostředí k setkávání českých a íránských podnikatelů, výměny informací, jakož i pořádání akcí a programů s tím souvisejících.

K tomuto účelu sdružuje Obchodní komora právnické osoby české a íránské, odvětví českých společností a íránských, seskupení, asociace i fyzické osoby české i íránské.

Naše obchodní komora:
  • provádí verifikace obchodních dokladů a obstarává jejich superlegalizaci
  • podává informace o zvláštnostech íránského trhu
  • obstarává informace o důvěryhodnosti íránských firem a ověřuje jejich solventnost
  • zajišťuje oficiální překlady event. tlumočení v perštině, turečtině, arabštině, angličtině, němčině, ukrajinštině, srbochorvatštině atd.
  • poskytuje specializované poradenské služby
  • propaguje české firmy na íránském trhu
  • zajišťuje služby, technickou a kulturní pomoc
  • zajišťuje potřebné služby pro rozvoj kultury, vědy , techniky a obchodu
  • organizuje konference a společné mise mezi oběma zeměmi
  • poskytuje potřebné technologie (know-how) pro zájemce z Íránu v různých oblastech

©ČIOK - Česko-Íránská obchodní komora -Webmaster e-mail-